2020-05-27     Amandy, Jana, Juliana        

Gorące wiadomości

 

22 maja 2020

Procedura Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1  w Ropie
w czasie realizacji zajęć
opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Załączniki


22 maja 2020

Komunikat Wójta Gminy Ropa w sprawie uruchamiania kolejnych etapów powrotu do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych

Czytaj więcej


18 maja 2020

Procedura Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie
w okresie Epidemii COVID-19 w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Czytaj więcej


 24 kwietnia 2020 


17 kwietnia 2020

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z informacjami podanymi do wiadomości publicznej za pośrednictwem Gazety Wyborczej przez kilku dyrektorów krakowskich szkół informujących media o braku kontaktu z grupą uczniów przypominam, że funkcjonują rozwiązania prawne regulujące kwestie obowiązku sprawowania nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów


9 kwietnia 2020

 LIST MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO UCZNIÓW

Czytaj więcej


25 marca 2020  

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im.Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej 


11 marca 2020                                                                                                        

 

UWAGA RODZICE!

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia uczniów i dzieci przedszkolnych, zajęcia zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.

W przedszkolu i szkole podstawowej w dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

                                                                  

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

   im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej           

w Ropie

SZTANDAR SZKOŁY

 

 

Aktualności
Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0