2020-08-09     Klary, Romana, Rozyny     "Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata. Dlatego emanuje sobie tylko właściwym pięknem" - Aldona Różanek    

Gorące wiadomości

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie informuje, że w poniedziałek 6 lipca uczniowie przyszłorocznych klas II, V, VI i VIII mogą odebrać swoje komplety podręczników.

Klasy: II i V – od godziny 800 do 1000

Klasy: VI i VIII – od godziny 1000 – do 1200

Uczniowie klas : I, III, IV i VII otrzymają podręczniki pod koniec wakacji lub na początku roku szkolnego - uzależnione jest to od dostaw podręczników z wydawnictw.

 Podręczniki wydawane będą na korytarzu koło sklepiku szkolnego w (w budynku gimnazjum)

 Wszyscy przestrzegamy zasad bezpiecznego kontaktu, dlatego pobierający podręczniki zobowiązani są bezwzględnie do posiadania maseczki ochronnej! Wchodząc  do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Wchodzimy średnio co 5 minut zachowując dystans 2 m. Pobierający podręczniki wchodzą głównym wejściem do szkoły (budynku gimnazjum), wychodzą przez przewiązkę. Obowiązują 2 metrowe odstępy pomiędzy poszczególnymi osobami.

   dyrektor szkoły Anna Maczuga


Szanowni Rodzice!

Zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. 

Udział Państwa w badaniu przyczyni się do pozyskania informacji dotyczącej funkcjonowania emocjonalno - społecznego Państwa dzieci, a naszych uczniów, ponadto nasza szkoła ma szansę otrzymać środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, co pozwoli nam jeszcze lepiej realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną  w naszej szkole.

Z góry dziękuję Państwu za wypełnienie ankiety, która przyczyni się do podniesienia efektywności naszej pracy i udzielanej pomocy. 

   pedagog szkolny - Marta Włodarczyk - Deć

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa  do udziału w projektach mających na celu opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym. Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych i materiały pomocnicze będą stanowiły wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych na terenie całej Polski. W ramach tych działań zwracamy się z prośbą o uczestnictwo w badaniu, które będzie dla nas ogromnym wsparciem, szczególnie w obecnej sytuacji w kraju.

Poniżej przedstawiamy link do aplikacji on-line/ formularza rejestracyjnego: 

https://ab.badanie.narzedzia-ppp.pl/registration

 Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego i wyrażeniu zgody na badanie, na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłany indywidualny kod i link dla każdego uczestnika badania. Badanie składa się z kilku etapów, w zależności od kategorii wiekowej. Wszystkie informacje pozyskane podczas prowadzonych badań będą przez nasz zespół traktowane jako dane wrażliwe i będą chronione przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za podjęcie z nami współpracy. W razie pytań prosimy o zgłoszenie się do zespołu koordynującego badania terenowe:

Bartosz Jasiński - b.jasinski@uksw.edu.pl, tel. 793 457 956

Alicja Gniewek - a.gniewek@uksw.pl, tel. 660 489 270

Z wyrazami szacunku

Anna Bomba

psycholog odpowiedzialny za realizację badań z ramienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

tel. 882 772 912


12 czerwca 2020

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie 
z dnia 12 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów

Czytaj więcej


25 maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie 
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie

Czytaj więcej


22 maja 2020

Procedura Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1  w Ropie
w czasie realizacji zajęć
opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Załączniki


22 maja 2020

Komunikat Wójta Gminy Ropa w sprawie uruchamiania kolejnych etapów powrotu do stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych

Czytaj więcej


18 maja 2020

Procedura Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie
w okresie Epidemii COVID-19 w czasie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Czytaj więcej


17 kwietnia 2020

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z informacjami podanymi do wiadomości publicznej za pośrednictwem Gazety Wyborczej przez kilku dyrektorów krakowskich szkół informujących media o braku kontaktu z grupą uczniów przypominam, że funkcjonują rozwiązania prawne regulujące kwestie obowiązku sprawowania nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów


9 kwietnia 2020

 LIST MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO UCZNIÓW

Czytaj więcej


25 marca 2020  

Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im.Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej 


11 marca 2020                                                                                                        

 

UWAGA RODZICE!

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia uczniów i dzieci przedszkolnych, zajęcia zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.

W przedszkolu i szkole podstawowej w dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone zajęcia opiekuńcze. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

                                                                  

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

   im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej           

w Ropie

SZTANDAR SZKOŁY

 

 

Aktualności
Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0