2020-03-28     Anieli, Kasrota, Soni     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II    

 Wycieczki do Krakowa

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas I-VI uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do Krakowa. Łącznie w wycieczkach wzięło udział 103 uczniów klas IV-VI i 82 uczniów klas I - III. W ramach wycieczki poznali krakowskie zoo, uczestniczyli w karmieniu słoni, podziwiali zagrodę pingwinów. Uczestniczyli w lekcjach przyrodniczych: "Zwierzęta, które można spotkać w Polsce", "Ginąca przyroda Azji". Poznali również wspaniałe okazy przyrodnicze w ogrodzie botanicznym, a klasy młodsze zmagały się z prawami fizyki w ogrodzie doświadczeń. Ponadto uczniowie wędrowali szlakiem legend krakowskich.

 

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0