2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        
Strona główna -> Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

● Rozpoczęcie roku szkolnego
- 2 września 2019 r. /poniedziałek/

szkolaidzwon.gif

  ● Zimowa przerwa świąteczna
– od 23 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.
kiermasz.gif

● Ferie zimowe
– od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

PIC20945.gif

           ● Rekolekcje parafialne   - od 2 do 4 marca 2020 r.

    

 

● Wiosenna przerwa świąteczna 

– od 9 do 14 kwietnia 2020 r.  


● Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczych
- 26 czerwca 2020 r.


 ● Ferie letnie-WAKACJE
- od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN  zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. KaOSG w Ropie podaje do wiadomości wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 2 - 3.01.2020 r.  (czwartek, piątek)

  • 20 - 22.04.2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa) -egzamin ósmoklasistów

  • 30.04.2020 r. (czwartek) 

  • 12.06.2020 r. (piątek)

  • 24.06.2020 r. (czwartek)

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, dla wszystkich uczniów, którzy takiej opieki będą potrzebowali. Prosimy rodziców / opiekunów prawnych o zgłoszenie konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem do wychowawcy klasy.

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0