2019-08-17     Anity, Elizy, Mirona     "Doniosłość teraĽniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele póĽniej." Arthur Schopenhauer    
Strona główna -> Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

● Rozpoczęcie roku szkolnego
- 3 września 2018 r. /poniedziałek/

szkolaidzwon.gif

  ● Zimowa przerwa świąteczna
– od 22 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r.
kiermasz.gif


● Ferie zimowe
– od 14 do 27 stycznia 2019 r.

PIC20945.gif

           ● Rekolekcje parafialne   - od 11 do 13 marca 2019 r.

    

 

● Wiosenna przerwa świąteczna 

– od 18 do 23 kwietnia 2019 r.  


● Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno–wychowawczych
- 21 czerwca 2019 r.


 ● Ferie letnie-WAKACJE
- od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. KaOSG w Ropie podaje do wiadomości wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2.11.2018 r. (piątek)

  • 10-12.04.2019 r. (środa, czwartek, piątek) - egzamin 

  • 15-17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) - egzamin

  •  2.05.2019 r. (czwartek)

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, dla wszystkich uczniów, którzy takiej opieki będą potrzebowali. Prosimy rodziców / opiekunów prawnych o zgłoszenie konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem do wychowawcy klasy.

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0