2021-06-15     Jolanty, Lotara, Wita     "Zacząć jest łatwo, wytrwać jest sztuką". Przysłowie niemieckie    
Strona główna -> Akcja "Dostrzec innych"

,,Klub Szkół UNICEF’’                                                               

          W ramach akcji ,,Dostrzec innych’’ uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych mających na celu przybliżenie zagadnień związanych z pomocą humanitarną na świecie. Zajęcia odbywały się w oparciu o scenariusz, filmy i prezentacje multimedialne udostępnione  przez UNICEF Polska. Dzieci wzięły również udział w konkursie plastycznym dotyczącym poruszanych problemów oraz tworzyły plakaty propagujące pomoc humanitarną. Na korytarzy szkolnym wywieszona została gazetka zawierająca informacje na temat sytuacji dzieci w krajach dotkniętych katastrofami humanitarnymi. W bibliotece szkolnej zorganizowana została zbiórka pieniędzy na szczepionki przeciwko cholerze. Każdy darczyńca wpisywał się do księgi pamiątkowej. Najciekawsze prace oraz zdjęcia z akcji wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym.

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-ropa.pl     

Wyswietlen: 0