2020-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

 

Spis załączników:

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 2

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 3

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

Załącznik nr 4

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

 

Załącznik nr 5

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Załącznik nr 6

Oświadczenie o bliskiej rodzinie kandydata, która zamieszkuje w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

Załącznik nr 7

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie

 

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0