2020-04-05     Ireny, Kleofasa, Wincentego     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy". Hipokrates    

 

 

  PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE - rok szkolny 2016/2017

  PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE - rok szkolny 2015/2016

  PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE - rok szkolny 2014/2015

Odwiedzin :

Szkoła Podstawowa nr 1 im.KaOSG    38-312 Ropa 780     sp1@eu-rop.pl     

Wyswietlen: 0